Het Koninkrijk der Leeuwen
= De Leeuw als God of Monster =

.

Proberen te zijn als een leeuw....

Mensen willen graag zijn zoals leeuwen of andere dieren of goden. Daarom noemen zij zichzelf graag Leo, of Lionel of Leon. Omgekeerd willen leeuwen natuurlijk geen mensen zijn, of zich naar mensen noemen. Wij zijn immers de koning der dieren. Wat kunnen wij meer wensen?
Mensen bewonderen onze kracht en ze zijn bang voor ons, zoals blijkt uit veel van hun verhalen. Maar zij bewonderen ook adelaars, olifanten, goden, godinnen en andere wezens. Soms maken ze er een mix van: hybride helden, monsters of goden. Op deze pagina zijn wat leeuwengoden en vreemde door mensen bedachte composiet-wezens te vinden, die bestaan uit delen van leeuwen en van andere dieren:

Sphinx

Sfinx

De Sphinx is een wezen dat zowel in de Griekse als Egyptische mythologie voorkomt. Sphinxen hebben het lichaam van een leeuw en het hoofd van een mens. De Griekse Sphinx heeft bovendien vleugels, die bij de Egyptische variant ontbreken. In de Griekse mythologie bevindt de Sphinx zich op een rots nabij de stadspoort van Thebe en geeft zij alle voorbijgangers raadsels op. De Sphinx wurgt iedereen die het antwoord niet weet. Nadat er diverse doden waren gevallen, ging Oedipus de uitdaging aan. De Sphinx geeft hem het volgende raadsel op: "Wat gaat 's morgens op vier voeten, 's middags op twee en 's avonds op drie, en is juist op drie en vier voeten het minst behendig?" Oedipus weet het antwoord. Het luidt: de mens. Als kind kruipt een mens op vier 'voeten', als volwassene loopt hij op twee en als bejaarde loopt de mens met een stok als derde been. De Sphinx is zo ontdaan door het horen van het juiste antwoord, dat hij zichzelf vernietigt door zich van de rots in een afgrond te laten storten.
De Egyptische Sphinx geldt als een godin van wijsheid en kennis.

Griffin / Gryphon
De Griffin is een Grieks mythologisch monster, dat optreedt als bewaker van een verborgen schat. Hij heeft het lichaam, de staart en de achterpoten van een leeuw en het hoofd, de voorpoten en de vleugels van een adelaar. Door deze kruising geldt de griffin als een symbool van snelheid en majesteit.

Chimaera / Chimera
De Chimera is een angstwekkend beest in de Griekse mythology, met de kop van een leeuw, het lichaam van een geit en de start van een draak of slang. Modernere interpretaties voorzien het monster van drie koppen en drakenvleugels.
Homerus en Hesiodus schrijven over de Chimera als een afschuwelijk, vuurspuwend monster dat het land Lycië terroriseert. De plaatselijke tiran Iobates vraagt de held Bellerophon het monster te vernietigen. Bellerophon voert de opdracht uit door met gevleugeld paard Pegasus over het monster heen te vliegen en pijlen af te vuren. Volgens anderen duwt hij met een speer een brok lood in de keel van het monster. Als gevolg van de hete adem smelt het lood, waardoor het dier sterft als gevolg van verstikking.

Draak
De draak is een composiet-dier, een reptiel met leeuwenklauwen, vleugels en brandende adem.

Manticore
In de Middeleeuwse heraldiek is de Manticore een wezen met het lichaam van een leeuw, het hoofd van een man (soms ook van een leeuw) met vele rijen tanden en de staart van schorpioen. De stem klinkt als een fluit.
All about Manticores

Narasingha (Narasimha)
De man-leeuw, de vierde incarnatie of Avatar van de Hindoe-god Vishnoe, die de man aan stukken scheurt die, uit eerbied voor de goden, het eigendomsrecht over het heelal gekregen had.

Yali
De Yali is een schepsel uit een Indische legende, met het lichaam van een leeuw en de borst en de slagtanden van een olifant.

Pard
De Pard lijkt niet op een leeuw, maar is een wezen dat op zondige wijze paart met een leeuw en daarbij de luipaard verwekt.

Barong
Barong is een beschermende geest, die geportretteerd wordt als een leeuw (of tijger) in de Balinese mythologie.

Singa
Hoewel het eigenlijk een draak is, verschijnt de Singa in de vorm van een leeuw in mythen van de Batak, een volk dat leeft in de bergen van noordelijk Sumatra in Indonesië.

Dedun
Dedun (ook Dedwen) is de Egyptisch/Nubische god van rijkdom en toorn. Dedun wordt soms uitgebeeld als een leeuw, maar vaker als mens.

Imdugud
Imdugud is de dondervogel van de Soemerische god Enki. Hij geldt als de zuidenwind en draagt de regen op zijn rug. Hij heeft het lichaam van een vogel en de kop van een leeuw. Zijn brullen is de donder.

Chnubis
Chnubis is een Romeinse god met Griekse en Egyptische elementen, afgebeeld als een slang met een leeuwenkop.

Mahes
Mahes werd in de Egyptische Nijldelta vereerd als een personificatie van zomerhitte, voorgesteld als een leeuw of een man met een leeuwenkop. Hij heette ook wel 'Heer van het bloedbad'. De Grieken noemden hem Miysis.

Sakhmet (Sekhmet)
Sakhmet is een machtige Egyptische godin van oorlog en wraak. Bewoners van Memphis en Luxor beeldden haar uit als een vrouw met de kop van een leeuwin. Zij zou ook ziekten en plagen op de mensheid loslaten, ook al trad zij tevens op als genezeres daarvan.

Menhit
Menhit is een god-leeuwin en godin van de oorlog uit de Egyptische oudheid. Haar naam betekent: 'zij die slacht'. Ze was de vrouw van de god Chnum, haar zoon is de god Hike. Zij werden vereerd als een drieëenheid door de bewoners van Latopolis (thans: Esna/Isna) in Zuidoost-Egypte.

Arensnuphis
De Egyptische god Arensnuphis wordt voorgesteld in de vorm van een leeuw of als een man met een gepluimde kroon. In Philae stond een aan Arensnuphis gewijde tempel.

Ningirsu
Ningirsu is de god van regen, irrigatie en vruchtbaarheid in Soemerië en Babylon. Hij wordt uitgebeeld als adelaar met een leeuwenkop. In de Soemerische stad Girsu was een tempel aan Ningirsu gewijd.

Pazuzu
Pazuzu is een demon uit Mesopotamië, het Tweestromenland, 'samengesteld' uit de vleugels van een adelaar, de klauwen van een leeuw de staart van een schorpioen en een misvormd hoofd. De demon is de personificatie van stormen uit het zuidoosten, waarvan men dacht dat die ziekten brachten.

Heeft u aanvullingen? Graag een e-mail!Vorige Pagina *

    * Vorig Hoofdstuk *
. Volgende Pagina *

Volgend Hoofdstuk *   
.
Home


© Copyright © Het Koninkrijk der Leeuwen © RLION / Lion's Pers Agentschap © Alle rechten voorbehouden ©