Het Koninkrijk der Leeuwen
= Leeuwen in de Letteren =

.

De Leeuw en de 'nien'

Chinese mensen beschouwen de leeuw als een heilig dier en daarom spelen leeuwen een belangrijke rol in de Chinese mythologie. Een oud verhaal vertelt over een leeuw, leeuwendansen en Nieuwjaar:

Lang geleden verscheen er een vreemd schepsel in China dat mensen en dieren opat en schrik aanjoeg. Het snelle en wilde wezen werd 'nien' (of 'nian') genoemd, dat klinkt zoals het Chinese woord dat 'jaar' betekent. Noch de vos, noch de tijger kon iets tegen de nien uitrichten en daarom wendden de wanhopige mensen zich tot de leeuw voor hulp. Die schudde zijn manen los, snelde op het monster af en verwondde het. De nien haastte zich met de staart tussen de poten uit de buurt, maar kondigde aan later terug te komen om zich te wreken.

Een jaar later dook de nien inderdaad weer op. Ditmaal kon de leeuw de mensen niet helpen. Hij had het te druk met het bewaken van de poort van de keizer. Daarom besloten de dorpelingen zelf in actie te komen. Van bamboe en kleden maakten zij de beeltenis van een leeuw. Twee mannen kropen erin en benaderden de nien. De leeuw steigerde en brulde en de nien vluchtte opnieuw.
Dit is de reden dat op de avond vóór het Chinese Nieuwjaar de leeuwen altijd dansen. Zo schrikken zij het kwaad af voor het nieuwe jaar.

Meer over leeuwendansen:
De Chinese Leeuwendans

Terug naar Verhalen Index * Vorige Pagina * 

   * Vorig Hoofdstuk *
.  * Volgende Pagina * 

Volgend Hoofdstuk *   
.
Home *


© Copyright © Het Koninkrijk der Leeuwen © RLION / Lion's Pers Agentschap © Alle rechten voorbehouden ©